PRIVACY POLICY

Algemeen 
Indien je informatie of gegevens aan ons verstrekt is Mille Grazie verantwoordelijk als gegevensverwerker. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de informatie die je ons geeft. Mille Grazie respecteert de privacy van alle gebruikers en wij zullen te allen tijde handelen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ). Tevens dragen wij er zorg voor dat je gegevens veilig worden opgeslagen en beheerd en dat onbevoegden geen toegang tot de informatie verkrijgen.

Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens worden verzameld en verwerkt, wat er met je gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Welke gegevens verzamelt Mille Grazie? 
Mille Grazie verzamelt nooit gegevens zonder je toestemming. Wanneer je in onze winkel toestemmingt geeft om uw gegevens op te nemen of wanneer u een bestelling plaatst op onze website worden verschillende gegevens verzameld zodat wij een optimale dienstverlening kunnen bieden. Wij verzamelen informatie wanneer je aankopen bij ons doet, op onze website of in onze winkel. Dit zijn contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email-adres maar ook de datum en tijd van jouw aankoop, de producten die je gekocht hebt voor welke prijs en indien van toepassing de gegevens van de betaalkaart die je hebt gebruikt. Ook andere manieren van informatie verzamelen worden gebruikt. Denk hierbij aan inschrijving om onze nieuwsbrief te kunnen ontvangen of als je op een andere wijze met ons communiceert (bijvoorbeeld via e-mail of Facebook). Deze informatie kan eventuele wachtwoorden, gebruikersnamen, contactgegevens, accountgegevens, voorkeuren, interesses en eventuele klachten inhouden, die je hebt ingediend.

Wat doet Mille Grazie met je gegevens? 
Het doel van het verwerken van de gegevens is:

• het verwerken van je aankoop of bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
• het verstrekken van voor jou relevante informatie of nieuwsbrieven alsmede het doen van aanbiedingen;
• het verwerken van je aankoop of bestelling ter bepaling van de hoogte van het spaarsaldo op de klantenkaart en je hiervan op de hoogte houden;

De persoonsgegevens worden alleen voor bovengenoemde doelen verwerkt. Mille Grazie zal nooit verzamelde gegevens doorverkopen aan derden.

Beveiliging 
Alle gegevens worden gecodeerd en via beveiligde verbindingen verstuurd. Mille Grazie hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.